home special offers travel events old website sign in

ททท.ชวนแม่-ลูกเริงร่า จูงมือเที่ยวฟรี "สิงหาสานรักฯ"ที่สวนพฤกษศาสตร์ฯ แม่ริมเชียงใหม่ ให้สิทธิ 40 คู่เท่านั้น

Chiang Mai - จำได้มั๊ยคะว่า เรากอดแม่ครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ และพาแม่ไปเที่ยวครั้งสุดท้าย เมื่อไหร่กัน มาค่ะ ปีนี้ ททท.เชียงใหม่ ร่วมกับ เอไอเอส เราเปิดโอกาสให้คุณสานรักพาแม่ไปเที่ยวด้วยกัน ในวันที่ 11-12 สค. พบกับกิจกรรมมากมาย รับด่วนจำนวนจำกัด แค่ 40 คู่เท่านั้น

Popular Vote Nimman Shopping & Dining Rally 2012

Chiang Mai - Popular Vote Nimman Shopping & Dining Rally 2012

วันอาสาฬบูชานี้เตรียมตัวให้พร้อม... จัดกิจกรรมไหว้พระ 9 วัด

Chiang Mai - วันอาสาฬบูชานี้เตรียมตัวให้พร้อม... สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดโครงการงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2555 โดยจัดกิจกรรมไหว้พระ 9 วัด วันศุกร์ที่ 2-3 ส.ค. เพื่อส่งเสริมพุทธศาสนิกชนได้มีโอกาสศึกษาและปฏิบัติธรรมถวายเป็นพุทธบูชา ก้าวเข้าสู่สัมพุทธชยันตี 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้ และเพื่อจรรโลงสังคมไทยให้เป็นสังคมที่ดีมีคุณธรรมจริยธรรมอย่างยั่งยืน เกิดความสงบร่มเย็นทั้งต่อตนเอง และ ต่อสังคม โครงการดังกล่าวกำหนดกลุ่มเป้าหมายจำนวน 50 คน โดยจะนำผู้เข้าร่วมโครงการเดินทางไปสักการะวัดที่เข้าร่วมโครงการตามเส้นทาง เริ่มต้นที่ วัดที่ 1 วัดเชียงยืน เพื่อสัก การะพระสัพพัญญูเดชเมือง วิหารเก่าแก่ พระธาตุเจดีย์ 8 เหลี่ยม และชมพระอุโบสถทรง 8 เหลี่ยมที่ตกแต่งตามสถาปัตยกรรมแบบพม่า จากนั้นจะเดินทางไปยัง วัดที่ 2 วัดเชียงมั่น เยี่ยมชม วิหารจัตุรมุข ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของ ,พระเสตังคมณี,(พระแก้วขาว) อายุ 1,800 ปี (ปางปราบช้างนาฬาคิริง) และเจดีย์ช้างล้อม ต่อด้วย วัดที่ 3 วัดดับภัย เพื่อนมัสการพระพุทธสิหิงค์หยกขาวดับภัย แห่งวิหารหลวงพ่อหยกขาวดับภัย ชมความงดงามของพระอุโบสถ และศาลาบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ วัดที่ 4 คือ วัดชัยพระเกียรติ เพื่อสักการะพระพุทธรูปเมืองราย หรือพระพุทธรูปห้าตื้อ และภาพจิตรกรรมฝาผนังอันงดงาม วัดที่ 5 วัดดวงดี เป็นวัดที่ผู้คนเข้าไปสักการะโดยมีความเชื่อว่าเพื่อเป็นการเสริมดวง หมดทุกข์ภัยและเคราะห์ต่างๆ วัดที่ 6 วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้มีโอกาสสักการะพระสิงห์ (พระพุทธสิหิงค์) พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ คู่เมืองเชียงใหม่และแผ่นดินล้านนา พระพุทธรูปเป็นศิลปะเชียงแสนรู้จักกันในชื่อ เชียงแสนสิงห์หนึ่ง, ชมวิหารลายคำ สถาปัตยกรรมอันล้ำค่าของชาวเชียงใหม่ วัดที่ 7 วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร เพื่อสักการะพระอัฏฐารส พระประธานในพระวิหารหลวง เสาอินทขิลหรือเสาหลักเมือง และเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่ วัดที่ 8 วัดลอยเคราะห์ เป็นวัดที่มีพระพุทธรูปปางถวายเนตร และพระเจ้าทันใจ ประดิษฐานอยู่ นอกจากนั้นจะได้ชมภาพจิตรกรรมฝาผนังในพระวิหาร ไหว้พระและขอพรจากบรมครูหมอชีวกโกมารภัจจ์ และ วัดที่ 9 วัดสุดท้าย วัดชัยมงคล ซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำปิง เพื่อชมความงดงามของเจดีย์วัดชัยมงคล เป็นศิลปะพม่าและมอญ สำหรับผู้ที่สนใจสามารถแสดงความจำนงเข้าร่วมกิจกรรมไหว้พระ 9 วัด ได้ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โทร.0-5311-2595-6 งานนี้คงอิ่มบุญกันถ้วนหน้าน่ะครับ

Northern Food and Green Product Expo

Chiang Mai -

KPN Audition 2012

Chiang Mai - KPN Audition 2012

Chiang Mai

Chiang Mai is the second large city of Thailand which is the biggest and the most significant city of the northern region. It is located about 700 kilometers north west of Bangkok. Chiang Mai literally means ?new city? and has retained the name despite celebrating its 700th anniversary in 1996. Chiang Mai not only became the capital and cultural core of the Lanna Kingdom, it was also to be the center of Buddhism in northern Thailand, King Meng Rai himself a very religious leader who even founded many of the city?s temples that remain important to this day. Chiang Mai is one of the few places in Thailand where it is possible to experience both historical and modern Thai culture coexisting side by side: the city features centuries-old chedis and temples next to modern convenience stores and boutique hotels. There are a variety of hotels and resorts in Chiang Mai, from 5 stars hotels and luxury resorts to warm welcome small guesthouses. There are walking streets , night markets, for crafts and handmade products.Strangely, for many years tourists had mistaken Chiang Mai simply as the base from which they could plan trekking and rafting trips to hill tribe villages and explore other provinces. Once in Chiang Mai however, tourists are surprised by the fact that there are so many things to discover other than its beautiful and historic temples.

top area in Chiang Mai

hotel in Chiang Mai

close

Page created in: 0.218 seconds. (1,074.17 KB)