home special offers travel events old website sign in

Hua Hin Jazz Festival

Prachuap Khiri Khan - Relax at the Hua Hin Jazz Festival where you will enjoy renowned Thai and international jazz musicians, familiar all-time favorites and contemporary tunes.

Likay, Miracle of Thai Culture

Bangkok - The Tourism Authority of Thailand (TAT) proudly presents "Likay,Miracle of Thai Culture" by offering Bangkok audiences a chance to enjoy the traditional performing art of likay in the courtyard of Siam Paragon, July 20-22, 2012.

Northern Food and Green Product Expo

Chiang Mai -

วันอาสาฬบูชานี้เตรียมตัวให้พร้อม... จัดกิจกรรมไหว้พระ 9 วัด

Chiang Mai - วันอาสาฬบูชานี้เตรียมตัวให้พร้อม... สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดโครงการงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2555 โดยจัดกิจกรรมไหว้พระ 9 วัด วันศุกร์ที่ 2-3 ส.ค. เพื่อส่งเสริมพุทธศาสนิกชนได้มีโอกาสศึกษาและปฏิบัติธรรมถวายเป็นพุทธบูชา ก้าวเข้าสู่สัมพุทธชยันตี 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้ และเพื่อจรรโลงสังคมไทยให้เป็นสังคมที่ดีมีคุณธรรมจริยธรรมอย่างยั่งยืน เกิดความสงบร่มเย็นทั้งต่อตนเอง และ ต่อสังคม โครงการดังกล่าวกำหนดกลุ่มเป้าหมายจำนวน 50 คน โดยจะนำผู้เข้าร่วมโครงการเดินทางไปสักการะวัดที่เข้าร่วมโครงการตามเส้นทาง เริ่มต้นที่ วัดที่ 1 วัดเชียงยืน เพื่อสัก การะพระสัพพัญญูเดชเมือง วิหารเก่าแก่ พระธาตุเจดีย์ 8 เหลี่ยม และชมพระอุโบสถทรง 8 เหลี่ยมที่ตกแต่งตามสถาปัตยกรรมแบบพม่า จากนั้นจะเดินทางไปยัง วัดที่ 2 วัดเชียงมั่น เยี่ยมชม วิหารจัตุรมุข ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของ ,พระเสตังคมณี,(พระแก้วขาว) อายุ 1,800 ปี (ปางปราบช้างนาฬาคิริง) และเจดีย์ช้างล้อม ต่อด้วย วัดที่ 3 วัดดับภัย เพื่อนมัสการพระพุทธสิหิงค์หยกขาวดับภัย แห่งวิหารหลวงพ่อหยกขาวดับภัย ชมความงดงามของพระอุโบสถ และศาลาบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ วัดที่ 4 คือ วัดชัยพระเกียรติ เพื่อสักการะพระพุทธรูปเมืองราย หรือพระพุทธรูปห้าตื้อ และภาพจิตรกรรมฝาผนังอันงดงาม วัดที่ 5 วัดดวงดี เป็นวัดที่ผู้คนเข้าไปสักการะโดยมีความเชื่อว่าเพื่อเป็นการเสริมดวง หมดทุกข์ภัยและเคราะห์ต่างๆ วัดที่ 6 วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้มีโอกาสสักการะพระสิงห์ (พระพุทธสิหิงค์) พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ คู่เมืองเชียงใหม่และแผ่นดินล้านนา พระพุทธรูปเป็นศิลปะเชียงแสนรู้จักกันในชื่อ เชียงแสนสิงห์หนึ่ง, ชมวิหารลายคำ สถาปัตยกรรมอันล้ำค่าของชาวเชียงใหม่ วัดที่ 7 วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร เพื่อสักการะพระอัฏฐารส พระประธานในพระวิหารหลวง เสาอินทขิลหรือเสาหลักเมือง และเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่ วัดที่ 8 วัดลอยเคราะห์ เป็นวัดที่มีพระพุทธรูปปางถวายเนตร และพระเจ้าทันใจ ประดิษฐานอยู่ นอกจากนั้นจะได้ชมภาพจิตรกรรมฝาผนังในพระวิหาร ไหว้พระและขอพรจากบรมครูหมอชีวกโกมารภัจจ์ และ วัดที่ 9 วัดสุดท้าย วัดชัยมงคล ซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำปิง เพื่อชมความงดงามของเจดีย์วัดชัยมงคล เป็นศิลปะพม่าและมอญ สำหรับผู้ที่สนใจสามารถแสดงความจำนงเข้าร่วมกิจกรรมไหว้พระ 9 วัด ได้ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โทร.0-5311-2595-6 งานนี้คงอิ่มบุญกันถ้วนหน้าน่ะครับ

จังหวัดชัยภูมิ ขอเชิญร่วมงาน "หยิบหมอก หยอกดอกกระเจียว" ในเทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวงาม ปี 2555

Chaiyaphum - จังหวัดชัยภูมิ ขอเชิญร่วมงาน "หยิบหมอก หยอกดอกกระเจียว" ในเทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวงาม ปี 2555

Sukjai invites you guys to join Samui International Sailboat Competition 2012

koh Samui - Sukjai invites you guys to join Samui International Sailboat Competition 2012, from now - July 31, 2012. You can call 077-420-504 for more information about this event ka!

Pattaya International Marathon

Pattaya - The Pattaya International Marathon is one of the most famous marathons in Thailand that is organized yearly. Every year, there are many runners participating from various countries. In all, there are three races ; the full marathon (42 Km), the half marathon (21 Km) and the quarter marathon (10 Km).

Thailand International Dog Show 2012

Bangkok - Thailand International Dog Show 2012 ระหว่าง วันที่ 28 มิถุนายน ? 1 กรกฎาคม 2555 ที่อิมแพค เมืองทองธานี Hall 5 - 6

Thailand Hotels & Resorts, cheap thailand hotels - Reservations Online & Discount Hotel in Thailand

We offer hotels and resorts guide, discount online hotels with secure reservation in popular cities such as Bangkok, Phuket, Koh Samui, Chiang Mai, Pattaya, Krabi, Hua Hin, Mae Hong Son etc. Find out all you need to know about room rates, hotel facilities, travel guides, maps, and events.

top destination

recommended

close

Page created in: 0.042 seconds. (991.86 KB)